Thaise groene curry met kip en paksoi - Fairtrade Original (2024)

Wij hebben naast Fairtrade Original koekjes in het schap, ook cookies op onze website. Om onze website goed te laten functioneren én jou een optimale gebruikerservaring te bieden, onthouden wij je voorkeuren en herhaalbezoeken aan de hand van deze cookies. Door op ‘Accepteren’ te klikken, stem je in met het gebruik van alle cookies. Je kunt echter de cookie-instellingen bezoeken om een gecontroleerde toestemming te geven.

Privacy overzicht

Deze website maakt gebruik van cookies om jouw ervaring te verbeteren terwijl je door de website navigeert. Van deze cookies worden de cookies die als noodzakelijk zijn gecategoriseerd in jouw browser opgeslagen, omdat ze essentieel zijn voor de werking van de basisfunctionaliteiten van de website. We gebruiken ook cookies van derden die ons helpen analyseren en begrijpen hoe je deze website gebruikt. Deze cookies worden alleen met jouw toestemming in jouw browser opgeslagen. Je hebt ook de mogelijkheid om je af te melden voor deze cookies. Maar als je jezelf afmeldt voor sommige van deze cookies, kan dit een effect hebben op je browse-ervaring.

Noodzakelijke cookies helpen door basisfuncties op de website te kunnen gebruiken, zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde delen van de website. Zonder deze cookies kan de website niet goed functioneren.

CookieLooptijdOmschrijving
cookielawinfo-checkbox-advertisem*nt1 yearSet by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Advertisem*nt" category .
cookielawinfo-checkbox-analytics11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics".
cookielawinfo-checkbox-functional11 monthsThe cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional".
cookielawinfo-checkbox-necessary11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary".
cookielawinfo-checkbox-others11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other.
cookielawinfo-checkbox-performance11 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance".
PHPSESSIDsessionThis cookie is native to PHP applications. The cookie is used to store and identify a users' unique session ID for the purpose of managing user session on the website. The cookie is a session cookies and is deleted when all the browser windows are closed.
viewed_cookie_policy11 monthsThe cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data.

Statistische cookies helpen websitebeheerders te begrijpen hoe bezoekers met websites omgaan door anoniem informatie te verzamelen en te rapporteren. Deze cookies helpen informatie te verstrekken over statistieken, het aantal bezoekers, het bouncepercentage, de verkeersbron, enz.

CookieLooptijdOmschrijving
_ga2 yearsThe _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors.
_ga_QCC0QHF3NP2 yearsThis cookie is installed by Google Analytics.
_gat_UA-17527485-11 minuteA variation of the _gat cookie set by Google Analytics and Google Tag Manager to allow website owners to track visitor behaviour and measure site performance. The pattern element in the name contains the unique identity number of the account or website it relates to.
_gcl_au3 monthsProvided by Google Tag Manager to experiment advertisem*nt efficiency of websites using their services.
_gid1 dayInstalled by Google Analytics, _gid cookie stores information on how visitors use a website, while also creating an analytics report of the website's performance. Some of the data that are collected include the number of visitors, their source, and the pages they visit anonymously.

Prestatiecookies worden gebruikt om de belangrijkste prestatie-indexen van de website te begrijpen en te analyseren, wat helpt bij het leveren van een betere gebruikerservaring voor bezoekers.

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers op verschillende websites te volgen. Het doel is om advertenties weer te geven die relevant zijn voor de individuele gebruiker.

Overige niet geclassificeerde cookies zijn cookies die we nog aan het classificeren zijn, samen met de aanbieders van afzonderlijke cookies.

CookieLooptijdOmschrijving
_pin_unauth1 yearThis cookie is placed by Pinterest Tag when the user cannot be matched. It contains a unique UUID to group actions across pages.

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers op verschillende websites te volgen. Het doel is om advertenties weer te geven die relevant zijn voor de individuele gebruiker.

CookieLooptijdOmschrijving
_fbp3 monthsThis cookie is set by Facebook to display advertisem*nts when either on Facebook or on a digital platform powered by Facebook advertising, after visiting the website.
fr3 monthsFacebook sets this cookie to show relevant advertisem*nts to users by tracking user behaviour across the web, on sites that have Facebook pixel or Facebook social plugin.

Functionele cookies helpen bij het uitvoeren van bepaalde functionaliteiten, zoals het delen van de inhoud van de website op sociale mediaplatforms, het verzamelen van feedback en andere functies van derden.

CookieLooptijdOmschrijving
__cf_bm30 minutesThis cookie, set by Cloudflare, is used to support Cloudflare Bot Management.

Powered by Thaise groene curry met kip en paksoi - Fairtrade Original (1)

Thaise groene curry met kip en paksoi - Fairtrade Original (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rubie Ullrich

Last Updated:

Views: 5249

Rating: 4.1 / 5 (52 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rubie Ullrich

Birthday: 1998-02-02

Address: 743 Stoltenberg Center, Genovevaville, NJ 59925-3119

Phone: +2202978377583

Job: Administration Engineer

Hobby: Surfing, Sailing, Listening to music, Web surfing, Kitesurfing, Geocaching, Backpacking

Introduction: My name is Rubie Ullrich, I am a enthusiastic, perfect, tender, vivacious, talented, famous, delightful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.